संत निळोबाराय अभंग

धन्य त्यांची तयां माय प्रसवली – संत निळोबाराय अभंग – १४११

धन्य त्यांची तयां माय प्रसवली – संत निळोबाराय अभंग – १४११


धन्य त्यांची तयां माय प्रसवली ।
ज्यांची निष्ठा जडली विठ्ठल रुपीं ॥१॥
विठ्ठल आसनीं विठ्ठल भोजनीं ।
विठ्ठल शयनीं न विसंबती ॥२॥
त्यांचे सर्व काम पूर्ण मनोरथ ।
करिल हा नाथ पंढरिचा ॥३॥
निळा म्हणे ज्यांचा हेत पांडुरंगीं ।
रंगले ते जगीं धन्य जाले ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

धन्य त्यांची तयां माय प्रसवली – संत निळोबाराय अभंग – १४११

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *