संत निळोबाराय अभंग

प्रेमभातें तुम्हांहातीं – संत निळोबाराय अभंग – २२५

प्रेमभातें तुम्हांहातीं – संत निळोबाराय अभंग – २२५


प्रेमभातें तुम्हांहातीं ।
आम्ही नेणतिं भुकेलों ॥१॥
झडकरी आतां भोजन घाला ।
उशीर झाला मग काय ॥२॥
क्षुधा पीडीलों जातील प्राण ।
मग धांवोन काय फळ ॥३॥
निळा म्हणे कृपावुते ।
येवो मात विठठले ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

प्रेमभातें तुम्हांहातीं – संत निळोबाराय अभंग – २२५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *