संत निळोबाराय अभंग

कैसेनि आकळतें मन – संत निळोबाराय अभंग – ४९०

कैसेनि आकळतें मन – संत निळोबाराय अभंग – ४९०


कैसेनि आकळतें मन ।
देवावीण भक्तांचें ॥१॥
कामक्रोधलोभा शांती ।
कैसेनि होती मग त्याची ॥२॥
काळदंड चुकविता ।
कोण होता देवावीण ॥३॥
निळा म्हणे मोकळा भक्ता ।
करुनि ठेविती कोण पदीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कैसेनि आकळतें मन – संत निळोबाराय अभंग – ४९०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *