संत निळोबाराय अभंग

कोण करितें समाधान – संत निळोबाराय अभंग – ४९२

कोण करितें समाधान – संत निळोबाराय अभंग – ४९२


कोण करितें समाधान ।
देवावीण भक्तांचे ॥१॥
ब्रम्हसनातन पावविता ।
कोण या होता भक्तांसी ॥२॥
नाना कल्पनेचीं व्यसनें ।
तोडितें बंधनें कोण सांगा ॥३॥
निळा म्हणे जन्मजरा ।
यातना अघोरा न चुकत्‍या ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कोण करितें समाधान – संत निळोबाराय अभंग – ४९२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *