संत निळोबाराय अभंग

वस्तुचा जो स्वाभावगुण – संत निळोबाराय अभंग – ५२६

वस्तुचा जो स्वाभावगुण – संत निळोबाराय अभंग – ५२६


वस्तुचा जो स्वाभावगुण ।
वोसंडूं नेणे तो आपणा ॥१॥
तेविं हा परमात्मा श्रीहरी ।
सांडूं नेणें आपुली थोरी ॥२॥
जेवीं कस्तुरी परिमळ ।
शीतळपणा मलयानिळ ॥३॥
निळा म्हणे परिसपणा ।
नेणे सांडूं आपुल्या गुणा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वस्तुचा जो स्वाभावगुण – संत निळोबाराय अभंग – ५२६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *