संत निळोबाराय अभंग

तूंचि पंढरीनाथ – संत निळोबाराय अभंग – ६१४

तूंचि पंढरीनाथ – संत निळोबाराय अभंग – ६१४


तूंचि पंढरीनाथ ।
संचर तत्वतां हदयांत ॥१॥
ऐसा प्रताप आणिका आंगीं ।
नाहीं ये युगीं विवरितां ॥२॥
संगती अन्यत्र देवते भुतें ।
अशालोलिंगते ते काये ॥३॥
निळा म्हणे जन्ममरणा ।
करी निवारणा एक हरी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तूंचि पंढरीनाथ – संत निळोबाराय अभंग – ६१४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *