संत निळोबाराय अभंग

नका पाहू माझे क्रिया – संत निळोबाराय अभंग – ७१७

नका पाहू माझे क्रिया – संत निळोबाराय अभंग – ७१७


नका पाहू माझे क्रियाआचरित ।
भक्त भागवत नव्हे ज्ञानी ॥१॥
आठवितां नाम नेणें दुजी परी ।
मी माझे श्रीहरि नाहीं गेलें ॥२॥
गुंतलोसे पाशीं मोह ममता आशा ।
अहो जगदाधीशा पांडुरंगा ॥३॥
निळा म्हणे करा यावरी कैवार ।
अहा करुणाकर म्हणोनियां ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नका पाहू माझे क्रिया – संत निळोबाराय अभंग – ७१७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *