संत निळोबाराय अभंग

अवघेंचि हें कर्मफळ – संत निळोबाराय अभंग – ८७८

अवघेंचि हें कर्मफळ – संत निळोबाराय अभंग – ८७८


अवघेंचि हें कर्मफळ ।
ओढवलें सकळ जगत्रया ॥१॥
स्वर्ग मृत्यु पाताळ लोक ।
कर्मबाधक म्हणोनियां ॥२॥
कर्मातीत झाले नर ।
तया लोकांतर मग कैंचें ॥३॥
निळा म्हणे पृथक होती ।
म्हणोनि भोगिती पृथकांतें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अवघेंचि हें कर्मफळ – संत निळोबाराय अभंग – ८७८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *