संत निळोबाराय अभंग

दुर्जन तोचि पुढिलांचे – संत निळोबाराय अभंग – ९१६

दुर्जन तोचि पुढिलांचे – संत निळोबाराय अभंग – ९१६


दुर्जन तोचि पुढिलांचे सुख ।
देखोनियां दु:ख मनीं जीवीं ॥१॥
तापल्या तेलीं पडतांचि शीतळ ।
जैसा उठी ज्वाळ भडका करी ॥२॥
पुढिलांचे उत्तम गुण ।
ऐकोनियां उत्थापन करुं धांवे ॥३॥
निळा म्हणे यातना त्यासी ।
केवीं नर्कावासीं नव्हती सांगा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

दुर्जन तोचि पुढिलांचे – संत निळोबाराय अभंग – ९१६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *