संत निळोबाराय अभंग

ब्राम्हण सोंवळाचि सर्व – संत निळोबाराय अभंग – ९१८

ब्राम्हण सोंवळाचि सर्व – संत निळोबाराय अभंग – ९१८


ब्राम्हण सोंवळाचि सर्व काळ ।
वसे अनामिकीं विटाळ ॥१॥
हे तों यातिस्वभावगुण ।
इष्ट कनिष्ठ अनादि भिन्न ॥२॥
अवघे ठायीं पंचभौतिक ।
आत्मा सकळां व्यापक एक ॥३॥
निळा म्हणे गुणवांटणीं ।
योगी विभाग चहूं वर्णी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ब्राम्हण सोंवळाचि सर्व – संत निळोबाराय अभंग – ९१८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *