संत निळोबाराय अभंग

तोचि ब्रम्हविद जाण – संत निळोबाराय अभंग – 1535

तोचि ब्रम्हविद जाण । परब्रहमीं वृत्ति लीन ॥१॥

व्दैताव्दैत मावळलें । पूर्णब्रम्ह अनुभविलें ॥२॥

जन वन तें समान । मन झालें पैं उन्मन ॥३॥

निळा म्हणे त्यांच्या नांवे । दोष नाशती स्वभावें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *