संत निळोबाराय अभंग

स्वामी एक म्हणवी दास – संत निळोबाराय अभंग – 1556

स्वामी एक म्हणवी दास । आवडीस रुप केलें ॥१॥

मुळींचे दोघां एकपण । परीं हें भिन्न्‍ दाखविलें ॥२॥

एक म्हणे धांवा धांवा । एक कुडावा करी त्याचा ॥३॥

निळा म्हणे नवल वाटे । साने मोठे नव्हती हे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *