संत निळोबाराय अभंग

सांपडली वाट – संत निळोबाराय अभंग – ८३०

सांपडली वाट – संत निळोबाराय अभंग – ८३०


सांपडली वाट ।
आम्हां वैकुंठाची नीट ॥१॥
सहज वचनीं विश्वसतां ।
संतसंगती लांगता ॥२॥
वारलें दुर्घट ।
होतें भ्रांतीचें कचाट ॥३॥
निळा म्हणे सुखी ।
झालों पूर्विली ओळखी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सांपडली वाट – संत निळोबाराय अभंग – ८३०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *