संत निळोबाराय अभंग

सिंधुतनया सेवितां पाय – संत निळोबाराय अभंग – ८३१

सिंधुतनया सेवितां पाय – संत निळोबाराय अभंग – ८३१


सिंधुतनया सेवितां पाय ।
तुमचे तल्लीन होउनी ठाय ॥१॥
ब्रम्हानंदाची राणीव ।
चरणरेणु माजी सर्व ॥२॥
म्हणे हे न विसंबें मी आतां ।
युगें कल्नकोटी जातां ॥३॥
निळा म्हणे सुकुमार ते ।
विटे सांपडलें आमुतें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सिंधुतनया सेवितां पाय – संत निळोबाराय अभंग – ८३१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *