संत निळोबाराय अभंग

विसारे गोंविला – संत निळोबाराय अभंग – ७६०

विसारे गोंविला – संत निळोबाराय अभंग – ७६०


विसारे गोंविला ।
अवघा आंखुनी ठेविला ॥१॥
देउनिया अहंभावो ।
भक्तीं सांठविला देवो ॥२॥
नामाचिंतन ।
करुनि केला हा स्वाधीन ॥३॥
निळा म्हणे जिवेंसाठीं ।
करुनि सामाविला पोटीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

विसारे गोंविला – संत निळोबाराय अभंग – ७६०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *