संत निळोबाराय अभंग

कृपादीन प्रकाशिला – संत निळोबाराय अभंग – ७७०

कृपादीन प्रकाशिला – संत निळोबाराय अभंग – ७७०


कृपादीन प्रकाशिला ।
विलया नेला अंध:कार ॥१॥
आतां दृष्टीपुढें दिसे ।
जेथें असें तें तैसें ॥२॥
सत्यासत्यमिळणी झाली ।
अवघी फावलीं निवडितां ॥३॥
निळा म्हणे उदयो केला ।
रवीचि उगवला नयनांत ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कृपादीन प्रकाशिला – संत निळोबाराय अभंग – ७७०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *