श्री रामचंद्र - पाळणा

श्री रामचंद्र – पाळणा

श्री रामचंद्र – पाळणा


बाळा जो जो रे, कुलभूषणा । दशरथनंदना ॥

निद्रा करि बाळा मनमोहना। रामा लक्षुमणा ॥धृ॥ बाळा जो जो रे….

पाळणा लांबविला, अयोध्येसी । दशरथाचे वंशी ॥

पुत्र जन्मला हृषीकेशी । कौल्येचे कुशी ॥१॥ बाळा जो जो रे….

रत्नजडित पालखी। झळके अलौकिक ।

वरती पहुडले कुळदीपक । त्रिभुवननायक ॥२॥ बाळा जो जो रे….

हालवी कौसल्या सुंदरी धरूनि ज्ञानदोरी ॥

पुष्पे वर्षिली सुरवरी। गर्जती जयजयकारी ॥३॥ बाळा जो जो रे….

विश्वव्यापकां रघुराया। निद्रा करी वा सखयां ॥

तुजवर कुरवंडी करुनिया। सांडिन अपुली काया ॥४॥ बाळा जो जो रे….

येऊनि वसिष्ठ सत्वर । सांगे जन्मांतर ॥

राम परब्रह्म साचार। सातवा अवतार ॥५॥ बाळा जो जो रे….

याग रक्षुनिया अवधारा मारूनि रजनीचरा ॥

जाईल सीतेच्या स्वयंवरा उद्धरी गौतमदारा॥६॥ बाळा जो जो रे….

परिणिल जानकी सुरूपा भंगुनिया शिवचापा ॥

रावण लज्जित महाकोपा नव्हे पण हा सोपा ॥७॥ बाळा जो जो रे….

सिंधुजलडोही अवलीळा । नामे तरतिल शिला ॥

त्यांवरी उतरूनिया दयाळां।नेईल वानरमेळा ॥८॥ बाळा जो जो रे….

समूळ मर्दूनि रावण । स्थापिल विभीषण ॥

देव सोडवील संपूर्ण। आनंदेल त्रिभुवन ॥९॥ बाळा जो जो रे….

राम भावाचा भुकेला। भक्ताधीन झाला

दास विठ्ठले ऐकिला। पाळणा गाईला ॥१०॥ बाळा जो जो रे….


श्री रामचंद्र – पाळणा समाप्त .

2 thoughts on “श्री रामचंद्र – पाळणा”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *