संत सेना महाराज अभंग

अन्यायी अन्यायी – संत सेना महाराज अभंग – ६४

अन्यायी अन्यायी – संत सेना महाराज अभंग – ६४


अन्यायी अन्यायी।
किती म्हणून सांगो काई। ॥ १॥
तूं तो उदाराचा राणा।
क्षमा करी नारायणा ॥२॥
काम क्रोध लोभ मोहो ।
नाडिलों याचेनि पहाहो ॥ ३॥
नावडे संतसंगती।
नाहीं केली हरिभक्ती ॥४॥
निंदा केली भाविकांची ।
चित्तीं आस धनाची ॥५॥
सेना पायांचा पुतळा।
तुज शरण जी दयाळा ॥६॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अन्यायी अन्यायी – संत सेना महाराज अभंग – ६४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *