संत सेना महाराज अभंग

ब्रह्मादिक पडती पायां – संत सेना महाराज अभंग – ८

ब्रह्मादिक पडती पायां – संत सेना महाराज अभंग – ८


ब्रह्मादिक पडती पायां ।
जे शरण पंढरीराया ॥१॥
मोक्ष मुक्ती लोटांगणीं ।
उभ्या तिष्ठती आंगणीं ॥२॥
सूर्यसुत शरणागत ।
येउनी चरणीं लागत ॥ ३॥
काया मने वाचा।
सेना शरण विठोबाचा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ब्रह्मादिक पडती पायां – संत सेना महाराज अभंग – ८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *