संत संताजीचे अभंग

मज मागे घाणा सांगे द्वारकेचा – संत संताजीचे अभंग – ६

मज मागे घाणा सांगे द्वारकेचा – संत संताजीचे अभंग – ६


मज मागे घाणा सांगे द्वारकेचा राणा ।
मज मागे संसार सांगे रुक्मिणीचा वर।।१।।
मज मागे घेवदेव सांगे रुक्मिणीचा राव ।
मज मागे निद्रा आहार सांगे उमा सारंगधर ।।२।।
किर्तीविणा कांही मागे ते राहिना ।
संतु सांगे खुणा तुयाशी ।।३।।


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

मज मागे घाणा सांगे द्वारकेचा – संत संताजीचे अभंग – ६

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *