संत सोयराबाई अभंग

टाळ दिंडीचा गजर – संत सोयराबाई अभंग

टाळ दिंडीचा गजर – संत सोयराबाई अभंग


टाळ दिंडीचा गजर ।
विठ्ठल नामाचा उच्चार ॥१॥
दोष पळाले पाटी ।
नाम उच्चारितं ओठीं ॥२॥
योगयागादि साधने ।
अवघियांसी येथे पेणें ॥३॥
सुख नाही संसारी ।
म्हणे चोख्याची महारी ॥४॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

टाळ दिंडीचा गजर – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *