संत जगनाडे महाराज मंदिर

संत जगनाडे महाराज मंदिर

संत जगनाडे महाराज मंदिर – सुदुंबरे

संत श्री संताजी जगनाडे महाराज यांचे समाधी मंदिर सुदुंबरे या गावी आहे. सुदुंबरे गाव महाराष्ट्र राज्यात पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात आहे. संत श्री संताजी जगनाडे महाराज यांचा जन्म ८ डिसेंबर १६२४ रोजी सुदुंबरे या गावी विठोबा जगनाडे यांच्या घरी झाला. व शेवटी १८ डिसेंबर १६८९ रोजी सुदुंबरे मध्येच त्यांचा मृत्यू झाला व त्यांची सुदुंबरे मध्ये समाधी बांधण्यात आली.


शेतमालाची मोफत जाहिरात करण्या साठी कृषी क्रांती ला अवश्य भेट द्या

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *