संत तुकाराम अभंग

तुम्ही बैसलेती निर्गुणाचे – संत तुकाराम अभंग – 1010

तुम्ही बैसलेती निर्गुणाचे – संत तुकाराम अभंग – 1010


तुम्ही बैसलेती निर्गुणाचे खोळे । आम्हां कां हे डोळे कान दिले ॥१॥
नाइकवे तुझी अपकीर्त्ति देवा । अव्हेरली सेवा न देखवे ॥ध्रु.॥
आपुले पोटीं तों राखियेला वाव । आम्हांसी कां भाव अल्प दिला ॥२॥
तुका म्हणे दुःखी असें हें कळों द्या । पुढिलिया धंद्या मन नेघे ॥३॥

अर्थ

देवा तुम्ही निर्गुणाचे खोळे अंगावर पांघरून घेऊन बसला आहात मग आम्हालाच हे डोळे कान का दिले आहेत. हे देवा दुष्टांनी तुमची अपकीर्ती करावी निंदा करावी तुझ्या भक्तगणांचा अपमान करावा हे मला देखवत नाही आणि पाहवतही नाही. देवा तुमची निंदा किंवा अपकीर्ती कोणी केली तर तुम्ही ते सहन करतात एवढा वाव म्हणजे अवकाश तुम्ही तुमच्या पोटी ठेवला आहे पण आम्हाला ती सहन होत नाही असा संकुचित भाव आम्हाला का तुम्ही दिला? तुकाराम महाराज म्हणतात देवा तुझी अपकीर्ती निंदा करणाऱ्या दुष्टांना तुम्ही सशान का करत नाहीत या कारणामुळे मी फार दुःखी झालो आहे. देवा या कारणामुळे यापुढे तुझे नामसंकीर्तन हे एक धंद्याने करावे असे मला वाटते अरे तुझे नाम करण्याकरता माझे मन उत्साही राहिले नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

तुम्ही बैसलेती निर्गुणाचे – संत तुकाराम अभंग – 1010

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *