संत तुकाराम अभंग

काय पुण्यराशी – संत तुकाराम अभंग – 1016

काय पुण्यराशी – संत तुकाराम अभंग – 1016


काय पुण्यराशी । गेल्या भेदूनि आकाशीं ॥१॥
तुम्ही जालेति कृपाळ । माझा केला जी सांभाळ ॥ध्रु.॥
काय वोळलें संचित । ऐसें नेणो अगणित ॥२॥
तुका म्हणे नेणें । काय केलें नारायणें ॥३॥

अर्थ

माझ्या पुण्याचा राशी आकाशाला भेदून गेले की काय हे मला काही कळत नाही. कारण तुम्ही संत जणांनी माझ्यावर कृपा करून करून माझा सांभाळ केला आहे. पूर्व पुण्याची संचित माझ्याकडे कसे ओढले हे मला काही कळत नाही. तुकाराम महाराज म्हणतात या संत जनांची भेट घडवून आणण्याकरता नारायणाने च माझ्यावर कृपा केली आहे की काय हे मला कळत नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

काय पुण्यराशी – संत तुकाराम अभंग – 1016

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *