संत तुकाराम अभंग

असें येथींचिया दिनें – संत तुकाराम अभंग – 1017

असें येथींचिया दिनें – संत तुकाराम अभंग – 1017


असें येथींचिया दिनें । भाग्यहीन सकळां ॥१॥
भांडवल एवढें गांठी । नाम कंठीं धरियेलें ॥ध्रु.॥
आणिक तें दुजें कांहीं । मज नाहीं यावरी ॥२॥
तुका म्हणे केला कोणें । एवढा नेणें लौकिक ॥३॥

अर्थ

या परमार्थ विषयांमध्ये मी सर्वांपेक्षा हीन आहे.माझ्याकडे माझे मुख्य भांडवल म्हणजे मी कंठामध्ये या हरीचे नाम धारण केलेले आहे.यापेक्षा दुसरे माझ्याजवळ काहीही नाही.तुकाराम महाराज म्हणतात माझ्याकडे फक्त हरिनामाचेच भांडवल आहे तरीही माझा एवढा लौकिक कसा झाला हे मला काही कळत नाही?


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

असें येथींचिया दिनें – संत तुकाराम अभंग – 1017

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *