संत तुकाराम अभंग

सर्वकाळ माझे चित्तीं – संत तुकाराम अभंग – 1019

सर्वकाळ माझे चित्तीं – संत तुकाराम अभंग – 1019


सर्वकाळ माझे चित्तीं । हेचि खंती राहिली ॥१॥
बैसलें तें रूप डोळां । वेळोवेळां आठवे ॥ध्रु.॥
वेव्हाराची सरली मात । अखंडित अनुसंधान ॥२॥
तुका म्हणे वेध जाला । अंगा आला श्रीरंग ॥३॥

अर्थ

माझ्या चित्तामध्ये एकच खंत आहे ती म्हणजे मला या हरीची भेट केव्हा होईल?त्या श्रीहरीचे रूप माझ्या डोळ्यांमध्ये ठसलेले आहेत त्याचेच आठव मला वेळोवेळा होत आहे.व्यवहारांमध्ये सर्व काम संपले असून चित्तामध्ये अखंड याहरीचे अनुसंधान चालू आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात माझे चित्ता मध्ये वेळोवेळी या हरीचे आठव होत आहे त्यामुळेत्याचेच आठव मला वेळोवेळी होत आहे व त्यामुळेच तो माझ्या चित्त मध्ये राहिला आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

सर्वकाळ माझे चित्तीं – संत तुकाराम अभंग – 1019

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *