सार्थ तुकाराम गाथा

देवावरी भार – संत तुकाराम अभंग – 1106

देवावरी भार – संत तुकाराम अभंग – 1106


देवावरी भार । वृत्ति अयाचित सार ॥१॥
देह देवाचे सांभाळी । सार योजे यथाकाळीं ॥ध्रु.॥
विश्वासीं निर्धार । विस्तारला विश्वंभर ॥२॥
तुका म्हणे व्हावें । बळ एक चि जाणावें ॥३॥

अर्थ

साधकाने सर्व भार देवावर घालून आयाचित(जे काही मिळेल त्यामध्ये समाधानी राहणे) वृत्तीने ,संतोष वृत्तीने रहावे हेच खरे परमार्थाचे सार आहे .आपला देह देव सांभाळतो हे समजून आपला देह योग्य कर्माकडे वळवावा. या विश्वाचे पालन पोषण करणारा एक विश्वंभर सर्वत्र विस्तारलेला आहे याविषयी दृढ विश्वास ठेवावा. तुकाराम महाराज म्हणतात विश्वासाचे बळ या जगात सगळ्यात मोठे आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

देवावरी भार – संत तुकाराम अभंग – 1106

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *