सार्थ तुकाराम गाथा

वर्त्ततां वासर – संत तुकाराम अभंग – 1107

वर्त्ततां वासर – संत तुकाराम अभंग – 1107


वर्त्ततां वासर । काय करावें शरीर ॥१॥
ठेवा नेमून नेमून । माझें तुमचे पायीं मन ॥ध्रु.॥
नेदाविया वृत्ती । कोठें फांकों चि श्रीपती ॥२॥
तुका म्हणे भले । जन्मा येऊनियां ज्याले ॥३॥

अर्थ

हे विठ्ठला अरे हे शरीर मर्‍यादितरहित वागत असेल तर हे शरीर ठेवून काय करावे? त्यामुळे हे देवा माझे मन तुझ्या पायाच्या ठिकाणी नेमून ठेव. हे श्रीपती माझी वृत्ती तुमच्या पायापासून इतर कोठेही फाकु देऊ नका. तुकाराम महाराज म्हणतात जे मनुष्य जन्माला येऊन असे जगतात तेच खरे जगतात.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

वर्त्ततां वासर – संत तुकाराम अभंग – 1107

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *