सार्थ तुकाराम गाथा

उरा लावी उर आळंगितां – संत तुकाराम अभंग – 1113

उरा लावी उर आळंगितां – संत तुकाराम अभंग – 1113


उरा लावी उर आळंगितां कांता । संतासी भेटतां अंग चोरी ॥१॥
अतीत देखोनि होय पाठीमोरा । व्याह्यासी सामोरा जाय वेगीं ॥ध्रु.॥
द्वीजा नमस्कारा मनीं भाव कैचा । तुर्कांचे दासीचा लेंक होय ॥२॥
तुका म्हणे तुम्ही क्रोधासी न यावें । स्वभावा करावें काय कोणीं ॥३॥


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

उरा लावी उर आळंगितां – संत तुकाराम अभंग – 1113

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *