सार्थ तुकाराम गाथा

साधूच्या दर्शना लाजसी – संत तुकाराम अभंग – 1116

साधूच्या दर्शना लाजसी – संत तुकाराम अभंग – 1116


साधूच्या दर्शना लाजसी गव्हारा । वेश्येचिया घरा पुष्पें नेसी ॥१॥
वेश्या दासी मुरळी जगाची वोंवळी । ते तुज सोंवळी वाटे कैशी ॥२॥
तुका म्हणे आतां लाज धरीं बुच्या । टांचराच्या कुच्या मारा वेगीं ॥३॥

अर्थ

साधूच्या दर्शनाची लाज जो गव्हारा म्हणजे मूर्ख मनुष्य आहे तोच धरतो आणि वैश्येच्या घरी फुले नेण्याकरिता त्याला लाज वाटत नाही . वैश्या, दासी, मुरळी या जगात निंद्य म्हणजे ओवळी आहेत आणि त्या तुला सोवळी म्हणजे चांगल्या शुद्ध कशा वाटतात ?तुकाराम महाराज म्हणतात आरे नीच माणसा, निर्लज्जा, हलकटा आता तरी थोडीशी लाज धरा, अशा माणसांना चपलेचा टाचणे खाली मारले पाहिजे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

साधूच्या दर्शना लाजसी – संत तुकाराम अभंग – 1116

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *