सार्थ तुकाराम गाथा

गायत्री विकोनी पोट – संत तुकाराम अभंग – 1115

गायत्री विकोनी पोट – संत तुकाराम अभंग – 1115


गायत्री विकोनी पोट जे जाळिती । तया होय गति यमलोकीं ॥१॥
कन्येचा जे नर करिती विकरा । ते जाती अघोरा नरपाता ॥ध्रु.॥
नाम गाऊनियां द्रव्य जे मागती । नेणें तयां गति कैसी होय ॥२॥
कैसी होय गती तेच हो जाणती । आम्हासी संगती न लगे त्यांची ॥३॥
आमुचा सांगाती आहे तो श्रीहरी । न लगे दुराचारी तुका म्हणे ॥४॥

अर्थ

गायत्री मंत्र शिकवणारे जे कोणी लोक असतील त्यांनी शिकवण्याचे मोबदल्यात धन द्रव्य घेतले तर त्यांची गती त्यांना यमलोकी नेत असते. जे कोणी आपल्या कन्येची विक्री करतात ते अघोर नरकवास नक्की भोगतात हरिनाम घेऊन जे द्रव्य मागतात त्यांची गती काय होईल ते काहीच कळत नाही त्यांची गती काय होईल हे त्यांनाच माहीत .आम्हाला त्या पाप्यांची संगती देखील नको .तुकाराम महाराज म्हणतात आमची संगती करणारा तो भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा आहे आम्हाला दुराचारी मनुष्याची संगती नको आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

गायत्री विकोनी पोट – संत तुकाराम अभंग – 1115

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *