सार्थ तुकाराम गाथा

व्यभिचारिणी गणिका- संत तुकाराम अभंग – 1132

व्यभिचारिणी गणिका- संत तुकाराम अभंग – 1132


व्यभिचारिणी गणिका असता कुंटणी । विश्वासतिचे मनीं राघोबाचा ॥१॥
ऐसी ही पापिणी वाइली विमानी । अचळ भुवनीं ठेवियेली ॥ध्रु.॥
पतितपावन तिहीं लोकीं ठसा । कृपाळू कोंवसा अनाथांचा ॥२॥
तुका म्हणे धरा विठोबाची सोय । आणिक उपाय नेणों किती ॥३॥

अर्थ

गणिका नावाची वैश्या म्हणजे व्याभिचारी स्त्री होती तिला पोपट खूप आवडायचा. तिने एक पोपट पाळला त्या पोपटाचे नाव तिने ‘राघोबा’ असे ठेवले आणि तिच्या जीवनाच्या अंत काळी तिने त्या पोपटाला फक्त राघोबा या नावाने हाक मारली पण तिने पोपटाला रागोबा म्हटले तर देवा तू तिला जे अचल भवन ‘वैकुंठ’ आहे तिथे घेऊन गेला .म्हणूनच हे हरी तुझी कीर्ती दीनानाथ ,पतितपावन ,अनाथांचा आश्रय म्हणून सर्वत्र पसरलेली आहे .तुकाराम महाराज म्हणतात त्यामुळे लोकांनो तुम्ही कोणत्याही उपायांनी का होईना विठोबाचे पाय धरा ,असे अनेक उपाय आहेत की त्याने विठोबा रायाचे पाय धारण करता येईल त्याची गणती ही करता येणार नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

व्यभिचारिणी गणिका- संत तुकाराम अभंग – 1132

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *