सार्थ तुकाराम गाथा

आले संत पाय ठेविती – संत तुकाराम अभंग – 1137

आले संत पाय ठेविती – संत तुकाराम अभंग – 1137


आले संत पाय ठेविती मस्तकीं । इहउभयलोकीं सरता केलों ॥१॥
वंदीन पाउलें लोळेन चरणीं । आजि इच्छाधणी फिटईल ॥ध्रु.॥
अवघीं पूर्व पुण्यें जालीं सानुकूळ । अवघेंचि मंगळ संतभेटी ॥२॥
तुका म्हणे कृतकृत्य जालों देवा । नेणें परि सेवा डोळां देखें ॥३॥

अर्थ

संत घरी आले आणि मी त्यांच्या चरणावर मस्तक ठेवले त्यामुळे मी इहलोकात आणि परलोकात धन्य झालो. मी संतांचे पाऊले वंदीन त्यांच्या चरणावर लोटांगण घेईन कारण संतांच्या दर्शनाने माझ्या सर्व इच्छांची तृप्ती झाली आहे. आता माझे सर्व पूर्वपुण्य अनुकूल झाले कारण संतांच्या भेटीने सर्व मंगलमय झाले. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा संतांच्या दर्शनाने मी आज कृतकृत्य झालो संतांची सेवा कशी करावी हे मला कळत नाही परंतु संतांचे दर्शन मला आज माझ्या डोळ्यांनी झाले.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

आले संत पाय ठेविती – संत तुकाराम अभंग – 1137

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *