सार्थ तुकाराम गाथा

मुख डोळां पाहे – संत तुकाराम अभंग – 1153

मुख डोळां पाहे – संत तुकाराम अभंग – 1153


मुख डोळां पाहे । तैशी च ते उभी राहे ॥१॥
केल्याविण नव्हे हातीं । धरोनि आरती परती ॥ध्रु.॥
न धरिती मनीं । कांहीं संकोच दाटणी ॥२॥
तुका म्हणें देवें । ओस केल्या देहभावें ॥३॥

अर्थ

भगवंताचा जन्म झाल्यानंतर त्याला पाहण्यासाठी आलेल्या गोपी भगवंत श्रीकृष्णाला पाहिले की तेथेच तटस्थ उभे राहात .त्यांच्या हाताला धरून त्यांना बाजूला केल्याशिवाय त्या गोपी तेथून बाजूला जातच नव्हत्या. गर्दीतही गोपी भगवंताचे मुख पाहण्याकरिता कोणत्याही प्रकारचा संकोच मानत नव्हते .तुकाराम महाराजांचा देवाने आपल्या स्वरूपाच्या मोहाने सर्वांचे देहभाव हरपून टाकले होते.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

मुख डोळां पाहे – संत तुकाराम अभंग – 1153

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *