सार्थ तुकाराम गाथा

गोकुळीच्या सुखा – संत तुकाराम अभंग – 1154

गोकुळीच्या सुखा – संत तुकाराम अभंग – 1154


गोकुळीच्या सुखा । अंतपार नाहीं लेखा ॥१॥
बाळकृष्ण नंदा घरीं । आनंदल्या नरनारी ॥ध्रु.॥
गुढिया तोरणें । करिती कथा गाती गाणें ॥२॥
तुका म्हणे छंदें । येणें वेधिलीं गोविंदें ॥३॥

अर्थ

श्रीकृष्णाच्या जन्मामुळे गोकुळातील सुखाला अंतपार नव्हता. नंदाच्या घरी बाळकृष्ण जन्माला आल्यामुळे सर्व नरनारीनां आनंद झाला. सर्वांनी आपल्या घरावर गुढ्या(भगव्या पताका) उभारल्या दाराला तोरण बांधले आणि आनंदाने हरिकथा करत हरि गुण गात होते .तुकाराम महाराज म्हणतात श्रीकृष्णाने सर्वांना आपल्या छंदात रंगवून टाकले आणि सर्वांना आपल्या रूपाने मोहून टाकले.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

गोकुळीच्या सुखा – संत तुकाराम अभंग – 1154

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *