सार्थ तुकाराम गाथा

हेचि थोर भक्ती – संत तुकाराम अभंग –1191

हेचि थोर भक्ती – संत तुकाराम अभंग –1191


हेचि थोर भक्ती आवडती देवा । संकल्पावी माया संसाराची ॥१॥
ठेविलें अनंतें तैसें चि राहवें । चित्तीं असों द्यावें समाधान ॥ध्रु.॥
वाहिल्या उद्वेग दुःख चि केवळ । भोगणें तें फळ संचिताचें ॥२॥
तुका म्हणे घालूं तयावरी भार । वाहूं हा संसार देवा पायीं ॥३॥

अर्थ

संसारातील माया देवाला अर्पण करावी हीच थोर भक्ती आहे आणि ती देवाला आवडते .अनंताने संसारांमध्ये जसे ठेवले असेल तसे राहावे आणि चित्तामध्ये समाधान असू द्यावे. जर संसारांमध्ये एखाद्या गोष्टीची हानी झाली आणि त्याचा उद्वेग वाटला तर त्यामुळे वेगवेगळे दुःख प्राप्त होतील आणि जसे संचित असेल तसेच भोग भोगले पाहिजे .तुकाराम महाराज म्हणतात त्यामुळे संसाराचा योगक्षेमाचा भार देवावर घालावा आणि हा संसार देवाच्या चरणावर वाहून द्यावा.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

हेचि थोर भक्ती – संत तुकाराम अभंग –1191

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *