सार्थ तुकाराम गाथा

भोक्ता नारायण – संत तुकाराम अभंग –1197

भोक्ता नारायण – संत तुकाराम अभंग –1197


भोक्ता नारायण लक्षुमीचा पति । म्हणोनि प्राणाहुती घेतलिया ॥१॥
भर्ता आणि भोक्ता कर्त्ता आणि करविता । आपण सहजता पूर्णकाम ॥ध्रु.॥
विश्वंभर कृपादृष्टी सांभाळीत । प्रार्थना करीत ब्राम्हणांची ॥२॥
कवळोकवळीं नाम घ्या गोविंदाचें । भोजन भक्ताचें तुका म्हणे ॥३॥

अर्थ

तुकाराम महाराजांनी चिंचवडच्या गणपती मोरयाला अन्नग्रहण करण्यासाठी बोलावताच श्री विठ्ठल गणरायाच्या रूपात तेथे अन्नग्रहण करण्यासाठी आले आणि त्यांना पाहताच “लक्ष्मीचा पती नारायण जो सर्व अन्नाचा भोक्ता आहे” या अर्थचा मंत्र म्हणून महाराजांनी व सर्वांनी प्राणहुती घेतली व देवच सर्वांचा पालन करता आहे, भोक्ता आहे ,कर्ता आहे ,करविता आहे आणि तोच पूर्ण काम आहे असा हा विश्वंभर सर्वांवर कृपादृष्टी ठेवून सर्वांचा सांभाळ करणारा आहे , तो सर्व ब्राम्‍हणांना सावकाश होऊ द्या अशी प्रार्थना करीत आहे .तुकाराम महाराज म्हणतात अशा प्रकारे देव आणि भक्तांचे एका पंगतिला भोजन होत आहे त्यामुळे प्रत्येक घासाला गोविंदाचे नाम घेत भोजन करावे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

भोक्ता नारायण – संत तुकाराम अभंग –1197

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *