सार्थ तुकाराम गाथा

लोक म्हणती मज – संत तुकाराम अभंग –1221

लोक म्हणती मज – संत तुकाराम अभंग –1221


लोक म्हणती मज देव । हा तों अधर्म उपाव ॥१॥
आतां कळेल तें करीं । सीर तुझे हातीं सुरी ॥ध्रु.॥
अधिकार नाहीं । पूजा करिती तैसा कांहीं ॥२॥
मन जाणे पापा । तुका म्हणे मायबापा ॥३॥

अर्थ

अरे देवा हे लोक मला देव म्हणतात आणि माझी पूजा करतात आणि पूजा करून घेणे म्हणजे हा तर अपराध आहे. देवा तुला आता काय करायचे ते कर मी माझे शिर कापण्यासाठी सूरी तुझ्या हातात दिली आहे .तु काप अथवा कापू नकोस माझा अधिकार नसतानाही लोक माझी पूजा करतात .तुकाराम महाराज म्हणतात मुलाच्या आईलाच मुलाचे वडील कोण आहेत हे माहीत असते त्याप्रमाणे माझे मन मी किती पुण्यवान आहे आणि किती पापी आहे मला हे चांगलेच माहीत आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

लोक म्हणती मज – संत तुकाराम अभंग –1221

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *