सार्थ तुकाराम गाथा

हितावरी यावें – संत तुकाराम अभंग –1241

हितावरी यावें – संत तुकाराम अभंग –1241


हितावरी यावें । कोणी बोलिलों या भावें ॥१॥
नव्हे विनोदउत्तर । केले रंजवाया चार ॥ध्रु.॥
केली अटाअटी । अक्षरांची देवासाठी ॥२॥
तुका म्हणे खिजों । नका जागा येथें निजों ॥३॥

अर्थ

काही मनुष्य स्वतःच्या स्वहिताचा विचार करून आमच्याकडे येतात मग आम्ही त्यांना उपदेश करतो .मी लोकांचे मनोरंजन करण्याकरिता विनोदाने काहीही बोलत नाही .मी जो काही अक्षरांचा म्हणजे पाठांतराचा खटाटोप केला आहे तो देवासाठी केला आहे .तुकाराम महाराज म्हणतात मी तुम्हाला जो काही उपदेश करत आहे तो तुम्ही ग्रहण करावा कठोर शब्दात काही बोलत असेल तर त्याचा राग मानून घेऊ नका आणि त्याकडे दुर्लक्षही करू नका.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

हितावरी यावें – संत तुकाराम अभंग –1241

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *