सार्थ तुकाराम गाथा

संचित प्रारब्ध क्रियमाण – संत तुकाराम अभंग –1242

संचित प्रारब्ध क्रियमाण – संत तुकाराम अभंग –1242


संचित प्रारब्ध क्रियमाण । अवघा जाला नारायण ॥१॥
नाहीं आम्हांसी संबंधु । जरा मरण कांहीं बाधु ॥ध्रु.॥
द्वैताद्वैतभावें । अवघें व्यापियेलें देवें ॥२॥
तुका म्हणे हरी । आम्हांमाजी क्रीडा करी ॥३॥

अर्थ

माझे सर्व प्रारब्ध, संचित, क्रियामाण नारायण स्वरूप झाले आहेत .आता आमचा त्याच्याशी काहीही संबंध राहिलेला नाही. जरा, जन्म, मरण हेही आम्हाला बाधू शकत नाही. देवानेच द्वैत व अद्वैत हे व्यापून टाकले आहे .तुकाराम महाराज म्हणतात हा हरी आमच्यामध्ये नित्य सर्व काळ क्रीडा करतो म्हणजे व्यवहार करतो.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संचित प्रारब्ध क्रियमाण – संत तुकाराम अभंग –1242

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *