सार्थ तुकाराम गाथा

हेचि जतन करा दान – संत तुकाराम अभंग –1305

हेचि जतन करा दान – संत तुकाराम अभंग –1305


हेचि जतन करा दान । धरुनी चरण राहिलों तो ॥१॥
घ्यावी माझ्या हातें सेवा । हेची देवा विनवणी ॥ध्रु.॥
आणीक कांही न घालीं भार । बहुत फार सांकडे ॥२॥
तुका तुमचा म्हणवी दास । त्याची आस पुरवावी ॥३॥

अर्थ

देवा मी तुमचे चरण धरून राहिलो आहे ह्याच तुम्ही मला दिलेल्या कृपादानाचे तुम्ही रक्षण करा. देवा माझ्या हातून तुम्ही सेवा व्हावी हीच माझी तुम्हाला विनंती आहे . देवा या वाचून मी दुसरे कोणतेच भार किंवा कोणताही हे साकडे तुमच्यावर घालत नाही . तुकाराम महाराज म्हणतात मी तुमचा म्हणून घेतो मग तुम्ही माझी इच्छा पूर्ण करा .


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

हेचि जतन करा दान – संत तुकाराम अभंग –1305

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *