सार्थ तुकाराम गाथा

उद्योगाची धांव बैसली – संत तुकाराम अभंग –1307

उद्योगाची धांव बैसली – संत तुकाराम अभंग –1307


उद्योगाची धांव बैसली आसनीं । पडिलें नारायणीं मोटळें हें ॥१॥
सकळ निश्चिंती जाली हा भरवसा । नाहीं गर्भवासा येणें ऐसा ॥ध्रु.॥
आपुलिया सत्ते नाहीं आम्हां जिणे । अभिमान तेणें नेला देवे ॥२॥
तुका म्हणे चळें एकाचिया सत्ते । आपुलें मी रिते पणें असें ॥३॥

अर्थ

देहा सहीत सर्व इंद्रियांचे मोटाळे नारायणा जवळ आहेत त्यामुळे या संसारातील सर्व चिंता नारायणा जवळच येऊन बसली आहे.या कारणामुळेच आता माझा गर्भवास तुटला आहे व त्यामुळेच मी निश्चित झालो आहे व माझा या गोष्टीवर पूर्ण भरवसा झाला आहे.देवाने माझा सर्व देह अभिमान नेला आहे त्यामुळे मला माझ्या सत्तेने जगायचे नाही.तुकाराम महाराज म्हणतात हे सर्व शरीर देवाच्या सत्तेने चलनवलन करीत आहे त्यामुळे मी आता देहाभिमान टाकून रिता झालो आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

उद्योगाची धांव बैसली – संत तुकाराम अभंग –1307

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *