सार्थ तुकाराम गाथा

मुखाकडे वास – संत तुकाराम अभंग –1313

मुखाकडे वास – संत तुकाराम अभंग –1313


मुखाकडे वास । पाहें करूनियां आस ॥१॥
आतां होईल ते शिरीं । मनोगत आज्ञा धरीं ॥ध्रु.॥
तुह्मीं अंगीकार । केला पाहिजे हें सार ॥२॥
तुका म्हणे दारीं । उभें याचक मीं हरी ॥३॥

अर्थ

देवा मी तुमच्या मुखाकडे मोठी आसं करून पाहत आहे . आता मला तुम्ही कोणतीही आज्ञा करा मी ती मला शिरसावंद्य आहे . देवा तुम्ही माझा अंगिकार करावा हाच माझा सार आहे . तुकाराम महाराज म्हणतात हे हरी मी तुमच्या दाराशी भिकारी म्हणून उभा आहे .


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

मुखाकडे वास – संत तुकाराम अभंग –1313

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *