सार्थ तुकाराम गाथा

गोदेकांठी होता आड – संत तुकाराम अभंग –1333

गोदेकांठी होता आड – संत तुकाराम अभंग –1333


गोदेकांठी होता आड । करूनि कोड कवतुके ॥१॥
देखण्यांनीं एक केलें । आइत्या नेलें जिवनापें ॥ध्रु.॥
राखोनियां होतो ठाव । अल्प जीव लावूनि ॥२॥
तुका म्हणे फिटे धनी । हे सज्जनीं विश्रांति ॥३॥

अर्थ

एकदा एका माणसाला गोदावरीच्या काठावर खूप तहान लागली व तेथे एक आड,विहीर होते ते पाहून तो खूप आनंदीत झाला व तो ज्याने आड,विहीर निर्माण केली त्याचे कौतुक करू लागला. दुसऱ्या एका मनुष्याने पाहिले व तो त्या मनुष्याला म्हणू लागला अरे पाणी काढण्याचे श्रम करण्यापेक्षा पलीकडे गोदावरीचा तीर्थ आहे तिथे जा पाणी काढण्याचे श्रम लागणार नाही. त्या आडाच्या नादी लागणाऱ्या मनुष्य सारखा मीही संसारातील उपाधीनां जीव लावत बसलो होतो. तुकाराम महाराज म्हणतात मला संतांच्या संगती मुळे सर्व उपाधीच्या भ्रमाचा निरास झाला आणि माझी इच्छा पूर्ण होऊन परमात्मसुखाची विश्रांती त्यांनी मला प्राप्त करून दिली.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

गोदेकांठी होता आड – संत तुकाराम अभंग –1333

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *