सार्थ तुकाराम गाथा

क्षणक्षणां जीवा वाटतसे – संत तुकाराम अभंग –1382

क्षणक्षणां जीवा वाटतसे – संत तुकाराम अभंग –1382


क्षणक्षणां जीवा वाटतसे खंती । आठवती चित्तीं पाय देवा ॥१॥
येई वो येई वो येई लवलाहीं । आलिंगुनि बाहीं क्षेम देई ॥ध्रु.॥
उताविळ मन पंथ अवलोकी । आठवती चुकी काय जाली ॥२॥
तुका म्हणे माझ्या जीवींच्या जीवना । घाला नारायणा उडीं वेगी ॥३॥

अर्थ

देवा तुझ्या भेटी करता माझा जीव क्षणाक्षणाला खंत करत आहे. आणि माझ्या चित्तामध्ये मी तुझे पाय आठवीत आहे. त्यामुळे देवा तू ये, तू ये, तू लवकर ये आणि तुझे दोन्ही बाहू पसरून मला आलिंगन दे. देवा माझे मन तुझी आठवण करते आणि तुझ्या भेटी करता ते उताविळ झाले आहे. ज्या अर्थी तू मला लवकर भेट देत नाही त्याअर्थी माझ्याकडून काहीतरी चूक झाली आहे आणि तेच मी माझ्या चित्तात आठवीत आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा तू माझ्या जीवाचे जीवण आहे त्यामुळे तू माझा माझ्या भेटी करता लवकर उडी घाल.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

क्षणक्षणां जीवा वाटतसे – संत तुकाराम अभंग –1382

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *