सार्थ तुकाराम गाथा

आळी करावी ते कळतें – संत तुकाराम अभंग –1383

आळी करावी ते कळतें – संत तुकाराम अभंग –1383


आळी करावी ते कळतें बाळका । बुझवावें हें कां नेणां तुम्ही ॥१॥
निवाड तो तेथें असे पायांपाशीं । तुम्हां आम्हांविशीं एकेठायीं ॥ध्रु.॥
आणीक तों आम्ही न देखोंसें जालें । जाणावें शिणलें भागलेंसें ॥२॥
तुका म्हणे तुम्हां लागतें सांगावें । अंतरींचें ठावें काय नाहीं ॥३॥

अर्थ

हट्ट करणे हे हट्टी बालकाचे काम आहे तुम्ही आमची आई आहात आणि आम्ही तुमचे हट्ट करणारे लेकरे आहोत त्यामुळे देवा आमचे हट्ट पूर्ण करावे हे तुम्हाला समजत नाही काय देवा? तुमच्या आमच्या संबंधाविषयी जो काही निकाल लागणार आहे तो तुमच्या पाया जवळच लागणार आहे. देवा तुमच्या वाचून इतर कोणालाही आम्ही पाहत नाही आणि कोणाला पहावेसे वाटत देखील नाही. तुमचे हे बालक भागले आहे शिणले आहे हे तुम्ही का जाणून घेत नाही? तुकाराम महाराज म्हणतात देवा तुम्हाला हे सर्व सांगावे लागेल काय तुम्हाला आमच्या अंतःकरणातील भक्तीभाव माहित नाही काय?


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

आळी करावी ते कळतें – संत तुकाराम अभंग –1383

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *