सार्थ तुकाराम गाथा

कोण आतां कळिकाळा- संत तुकाराम अभंग –1418

कोण आतां कळिकाळा- संत तुकाराम अभंग –1418


कोण आतां कळिकाळा । येऊं बळा देईल ॥१॥
सत्ता झाली त्रिभुवनीं । चक्रपाणी कोंवसा ॥ध्रु.॥
लडिवाळांचा भार वाहे । उभा आहे कुढावया ॥२॥
तुका म्हणे घटिका दिस । निमिश ही न विसंभे ॥३॥

अर्थ

आता आमच्यापुढे कळीकाळाची सामर्थ्य कोण चालून देणार आहे? आमची सत्ता त्रिभुवन वर झाली आहे कारण देवाने आमच्यावर कृपा केली आहे. आम्ही देवाचे लाडके भक्त आहोत या कारणाने देवा आमच्या योगाक्षेमाचा भार वाहण्यास आणि आमचा सांभाळ करण्यासाठी सतत तयार आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात आम्ही देव आणि भक्त एकमेकांना एक दिवस, एक घटकाच काय परंतु एक क्षणभर देखील विसरत नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

कोण आतां कळिकाळा- संत तुकाराम अभंग –1418

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *