सार्थ तुकाराम गाथा

ऐसें कांहो न करा कांहींळ- संत तुकाराम अभंग –1456

ऐसें कांहो न करा कांहींळ- संत तुकाराम अभंग –1456


ऐसें कांहो न करा कांहीं । पुढें नाहीं नास ज्या ॥१॥
विश्वंभरा शरणागत । भूतजात वंदूनि ॥ध्रु.॥
श्रुतीचें कां नेघा फळ। सारमूळ जाणोनि ॥२॥
तुका म्हणे पुढें कांहीं । वाट नाहीं यावरी ॥३॥

अर्थ

तुम्ही असे काही का करत नाही की ज्या कारणामुळे तुमचा नाश होणार नाही. सर्व भूतमात्रांना वंदन करून विश्वंभरा शरण का जात नाही श्रुतीचे सर्व सारतत्व हेच आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात लोकहो हरीला शरण जाण्या ऐवजी दुसरा कोणताही मार्ग नाही तुम्ही हरीला शरण गेलात तर तुमचा पुढे नाश होणार नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

ऐसें कांहो न करा कांहींळ- संत तुकाराम अभंग –1456

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *