संत तुकाराम अभंग

एक तटस्थ मानसीं – संत तुकाराम अभंग – 167

एक तटस्थ मानसीं – संत तुकाराम अभंग – 167


एक तटस्थ मानसीं ।
एक सहज चि आळसी ॥१॥
दोन्ही दिसती सारिखीं ।
वर्म जाणे तो पारखी ॥ध्रु.॥
एक ध्यानीं करिती जप ।
एक बैसुनि घेती झोप ॥२॥
एकां सर्वस्वाचा त्याग।
एकां पोटासाठीं जोग ॥३॥
एकां भक्ति पोटासाठीं ।
एकां देवासवें गांठी ॥४॥
वर्म पोटीं एका ।
फळें दोन सांगे तुका ॥५॥

अर्थ
एक व्यक्ती नामस्मरण भक्ती करतांना तटस्त बसली आहे, तर दूसरी व्यक्ती आळसामुळे तटस्त बसली आहे .अश्या दोन्ही व्यक्तींच्या शारीरिक अवस्था एकच असली तरी त्यांच्या मानसिकतेतिल फरक जाणकारालाच कळेल .एक भगवंत चिंतन करताना डोळे मिटुन ध्यानस्थ बसतो आणि दूसरा बसून झोप घेतो .एक सर्वस्वाचा त्याग करुण साधू होतो, तर दूसरा पोट भरण्यासाठी साधू होतो .एकजण देवाची भेट होण्यासाठी भक्ती करतो, तर दूसरा पोटासाठी भक्ती करतो .तुकाराम महाराज म्हणतात, दोघेही एकाच प्रकारचे आचरण करीत असले तरी त्यांच्यातील मनातील भाव वेगळे असल्यामुळे त्यांना फळेही वेगवेगळ्या प्रकारची मिळतात .


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play


एक तटस्थ मानसीं – संत तुकाराम अभंग

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *