संत तुकाराम अभंग

शोकें शोक वाढे – संत तुकाराम अभंग – 215

शोकें शोक वाढे – संत तुकाराम अभंग – 215


शोकें शोक वाढे ।
हिमतीचे धीर गाढे ॥१॥
येथें केले नव्हे काई ।
लंडीपण खोटें भाई ॥ध्रु.॥
करिती होया होय ।
परी नव्हे कोणी साह्य ॥२॥
तुका म्हणे घडी ।
साधिलिया एक थोडी ॥३॥

अर्थ
एखाद्या गोष्टीचा शोक केला तर तो वाढतच जातो, त्याकारता धीर धरला पाहिजे, हिंमत ठेवली पाहिजे .हे माझ्या बंधुंनो या मानवी जीवनात कोणतीही गोष्ट न घडण्यासारखी नाही,येथे भित्रेपणा वाइट आहे .परमार्थ करण्यास तुम्ही सहाय्य कराल काय? हा प्रश्न मी कित्तेकांना विचारला असता ते म्हणतात, करू हो! असे केवळ हो म्हणणारे लोक खुप आहे ; पण प्रत्यक्ष मदतीला धाउन येणारे लोक कमी आहेत .तुकाराम महाराज म्हणतात, या क्षणभंगुर जीवनात भक्तीचा एक जरी क्षण साधला तरी जीवन सफल होईल .


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play


शोकें शोक वाढे – संत तुकाराम अभंग

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *